سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 زمین شناسی صحرایی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 ژئوتوریسم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 پترولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 خاک شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 دیرینه شناسی گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 کانیها و سنگهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 سنگ شناسی آذرین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 زلزله شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 رسوب شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 بلور شناسی نوری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 اصول سنجش از دور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 محیط های رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 سنگ شناسی رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 رسوب شناسي و سنگ شناسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 زمین شناسی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 سنجش از دور در زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 کانی شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 زمین پزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 اصول اکتشافات معدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 ارزیابی ذخایر معدنی - تخمين و ارزيابي ذخائر معدني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 آب شناسي .هيدرولوژي) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 آمار و احتمال 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 مباني هيدروليك 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ