سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 زمین شناسی تاریخی - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 پترولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 زمین شناسی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 خاک شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 کانیها و سنگهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 آبهای سطحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 بلور شناسی نوری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 سنگ شناسی آذرین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-88-89 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-88-89 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-88-89 زلزله شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-88-89 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-88-89 رسوب شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-88-89 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-88-89 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-88-89 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-88-89 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-88-89 اصول سنجش از دور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-88-89 محیط های رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-88-89 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-88-89 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-88-89 سنگ شناسی رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-88-89 رسوب شناسي و سنگ شناسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-88-89 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-88-89 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-88-89 زمین شناسی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-88-89 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-88-89 ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-88-89 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-88-89 کانی شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-88-89 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-88-89 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-88-89 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-88-89 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-88-89 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-88-89 ارزیابی ذخایر معدنی - تخمين و ارزيابي ذخائر معدني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-88-89 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-88-89 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-88-89 ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-88-89 زمین شناسی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ