سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-87-88 زلزله شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-87-88 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-87-88 زمین شناسی مهندسی کاربردی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 پترولوژی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-87-88 زمین شناسی تاریخی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 فتوژئولوژی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 ریاضی 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 سنگ شناسی رسوبی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 فیزیک پایه 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 خاک شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 زمین شناسی فیزیکی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 زمین شناسی دریایی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 کانیها و سنگهای صنعتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 زمین شناسی ایران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-87-88 آبهای سطحی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-87-88 زمین شناسی نفت 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-87-88 مکانیک خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-87-88 زمین شیمی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-87-88 بلور شناسی نوری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-87-88 مدیریت تحول سازمانی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-87-88 زمین ساخت 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-87-88 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-87-88 زمین شناسی مهندسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-87-88 مينرالوگرافي - کانه نگاری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-87-88 زمین ساخت 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-87-88 زمین شناسی ساختاری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-87-88 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-87-88 رسوب شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-87-88 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-87-88 هیدروژئو شیمی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-87-88 فتوژئولوژی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-87-88 بلور شناسی هندسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-87-88 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-87-88 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-87-88 بلور شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-87-88 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-87-88 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-87-88 رسوب شناسي و سنگ شناسي 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-87-88 مينرالوگرافي - کانه نگاری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-87-88 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-87-88 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-87-88 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-87-88 سنگ شناسی آذرین 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-87-88 ریاضی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-87-88 چینه شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-87-88 کانی شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-87-88 زمین شناسی ساختاری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-87-88 ریاضی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-87-88 اصول سنجش از دور 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-87-88 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-87-88 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-87-88 دیرینه شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ