سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 متون زیست شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 فیزیولوژی جانوری 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 اکولوژی گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 زیست شناسی پرتویی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 سیستماتیک گیاهی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 رشد و نمو گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 اصول و روشهای رده بندی گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 تکامل - زیست شناسی تکوینی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 سیستماتیک گیاهی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 جانور شناسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 جنین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 تشريح و مورفولوژي گياهي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 فیزیولوژی گیاهی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 سیتوژنتیک گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 فیزیولوژی گیاهی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 اکو فیزیولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 بافت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 بیوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 ژنتیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ