سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 زیست شناسی پرتویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-90 زيست شناسي سلولي و مولكولي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-90 تکامل - زیست شناسی تکوینی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-90 ژنتیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 بیوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-90 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 سیستماتیک گیاهی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 رشد و نمو گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 فیزیولوژی جانوری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 فیزیولوژی جانوری 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 مبانی بوشیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 سیتوژنتیک گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 بافت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 فیزیولوژی تنش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 جانور شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 تشريح و مورفولوژي گياهي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-90 فیزیولوژی گیاهی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-90 فیزیولوژی گیاهی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-90 جانور شناسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-90 سیستماتیک گیاهی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-90 ویروس شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-90 اکولوژی گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-90 جنین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-90 متون زیست شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-90 اکو فیزیولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ