سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 بهینه سازی غیر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 مبانی احتمال 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 جبر 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 نظریه حلقه و مدول 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 جبر 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 جبر خطی عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 تاریخ و فلسفه ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 آمار و احتمال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-92 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-92 ترکیبات و کاربردها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-92 مبانی آنالیز ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-92 توپولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-92 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-92 مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-92 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-92 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-92 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-92 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-92 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-92 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-92 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-92 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-92 فلسفه علم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 3-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 3-92 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 3-92 احتمال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 3-92 سریهای زمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 3-92 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 3-92 مبانی ریاضیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 3-92 نرم افزار های ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 3-92 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 3-92 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 3-92 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 3-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 3-92 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 3-92 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 3-92 تحقیق در عملیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 3-92 رگرسیون 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ