سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-90-91 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-90-91 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-90-91 ترکیبات و کاربردها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-90-91 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 مبانی ماتریسها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 آنالیز ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 جبر 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 اصول سیستمهای عامل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-90-91 توپولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-90-91 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-90-91 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-90-91 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-90-91 فیزیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-90-91 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-90-91 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-90-91 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-90-91 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-90-91 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-90-91 فلسفه علم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-90-91 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-90-91 مبانی احتمال 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-90-91 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-90-91 سریهای زمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-90-91 فیزیک پایه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-90-91 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-90-91 معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-90-91 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-90-91 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-90-91 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-90-91 آنالیز ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-90-91 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-90-91 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-90-91 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-90-91 تحقیق در عملیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-90-91 برنامه سازی پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-90-91 ریاضی عمومی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ