سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 معادلات ديفرانسيل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 بهینه سازی غیر خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 هندسه جبري مقدماتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 اصول سیستمهای عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 ریاضیات گسسته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 جبر خطی عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 آمار و احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 مبانی آنالیز ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 توپولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 نظریه گراف و کاربردهای آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-93-94 فرایندهای تصادفی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-93-94 احتمال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-93-94 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-93-94 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-93-94 فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-93-94 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-93-94 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-93-94 احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-93-94 برنامه سازی پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-93-94 زبان تخصصی ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-93-94 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-93-94 زبان تخصصی ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-93-94 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-93-94 نظریه حلقه و مدول 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-93-94 رگرسیون 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-93-94 مبانی علوم ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ