سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 زبان تخصصی ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 سریهای زمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 مبانی آنالیز عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 رگرسیون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 ریاضی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 تحقیق در عملیات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 زبان تخصصی ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 روشهای آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 مبانی ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-91-92 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-91-92 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-91-92 آنالیز ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-91-92 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-91-92 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-91-92 آنالیز ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-91-92 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-91-92 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ