سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 فیزیک پایه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 آمار و احتمال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 برنامه سازی پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 مبانی احتمال 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 مبانی ماتریسها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 جبر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 تحقیق در عملیات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 آنالیز عددی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 مبانی آنالیز ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 جبر 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 ریاضی عمومی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 آنالیز ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 رگرسیون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 احتمال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 ریاضی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 مبانی آنالیز عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 جبر 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 سریهای زمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 توپولوژی جبر مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 رگرسیون 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 مبانی ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 هندسه جبري مقدماتي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 جبر خطی عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 آموزش ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-90-91 مبانی منطق و نظریه مجموعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-90-91 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-90-91 آنالیز ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-90-91 اصول سیستمهای عامل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-90-91 فلسفه علم ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-90-91 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-90-91 توپولوژی جبری مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ