سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 فیزیک پایه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 آنالیز ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 جبر 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 آمار و احتمال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 زبان تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 تاریخ ریاضیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 فلسفه علم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 جبر 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 مبانی ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 سریهای زمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-88-89 فیزیک پایه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-88-89 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-88-89 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-88-89 آنالیز ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-88-89 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-88-89 تحقیق در عملیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-88-89 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ