سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1115075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1115179 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1511075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1511080 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1511076 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1122009 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1315044 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1212163 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1218110 سيستمهاي خريد انبارداري و توزيع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1218111 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1311009 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1312029 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1311016 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1312042 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1312007 مدیریت ایمنی کارگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1312014 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1312039 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1312016 اصول و مقررات پیمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1312018 روشهای ساخت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1312019 روشهای ساخت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1312020 اصول و فنون نظارت بر اجرا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1312022 مدیریت بحران وریسک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1312024 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1312025 اجرای راهسازی و روسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1312030 نرم افزار های متره و برآورد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1312035 هیدرولوژی مهندسی - هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1313116 هیدرولوژی مهندسی - هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1312038 طراحی سازه های بنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1320047 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1312008 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1313053 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد