سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1111474 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1411193 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1411457 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1111409 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1111026 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1111034 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1111109 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1111408 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1111410 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1111413 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1111100 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1111025 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1111097 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1111103 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1113089 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1113094 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1113098 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1113101 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1113262 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1122007 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1122079 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1314046 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1320042 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1122008 فرآیندهای تولید 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1122010 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1319006 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1122018 مهندسی ارزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1122045 مهندسی ارزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1214064 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1218111 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1311037 اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1312003 اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1312004 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1320049 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1312006 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1312007 مدیریت ایمنی کارگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1312009 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1312010 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1313057 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1312011 برنامه ریزی و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1312014 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1312039 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1312019 روشهای ساخت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1312022 مدیریت بحران وریسک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1312025 اجرای راهسازی و روسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1312026 نقشه برداری و عملیات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1312037 اصول مهندسی زلزله 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1313038 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1122005 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1313055 هیدرولیک و آزمایشگاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1312043 هیدرولیک و آزمایشگاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1320030 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1314056 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1122002 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1320047 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1312008 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1313053 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد