سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-94-95 طراحی معماری و شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-94-95 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-94-95 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-94-95 مخابرات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-94-95 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 نقشه کشی تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-94-95 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-94-95 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-94-95 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-94-95 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-94-95 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-94-95 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-94-95 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-94-95 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-94-95 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-94-95 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-94-95 مدیریت مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-94-95 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-94-95 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-94-95 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-94-95 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-94-95 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-94-95 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-94-95 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-94-95 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-94-95 سیستمهای کنترل خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-94-95 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-94-95 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-94-95 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-94-95 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-94-95 زبان تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-94-95 اندازه گیری الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-94-95 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-94-95 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-94-95 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-94-95 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-94-95 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-94-95 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-94-95 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-94-95 مهندسی رایانه های کوچک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-94-95 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-94-95 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-94-95 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-94-95 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-94-95 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-94-95 آشنایی با مقررات کارآفرینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-94-95 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-94-95 فرآیندهای تولید 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-94-95 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-94-95 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-94-95 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-94-95 ماشین های الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-94-95 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-94-95 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-94-95 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-94-95 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-94-95 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ