سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-94-95 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-94-95 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 روشهای طراحی مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-94-95 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-94-95 دینامیک و ارتعاشات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-94-95 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-94-95 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-94-95 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-94-95 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-94-95 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-94-95 طراحی اجزاء 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-94-95 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-94-95 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-94-95 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-94-95 زبان تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-94-95 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-94-95 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-94-95 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-94-95 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-94-95 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-94-95 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-94-95 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-94-95 استاتیک - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-94-95 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-94-95 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-94-95 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-94-95 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-94-95 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-94-95 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-94-95 مدیریت مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-94-95 اصول حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-94-95 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-94-95 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-94-95 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-94-95 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-94-95 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-94-95 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-94-95 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-94-95 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-94-95 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-94-95 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-94-95 اندازه گیری الکتریکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-94-95 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-94-95 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-94-95 مهندسی اینترنت و شبکه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-94-95 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-94-95 طراحي اجرايي 1و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-94-95 آشنایی با مقررات کارآفرینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-94-95 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-94-95 طراحی معماری و شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-94-95 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-94-95 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-94-95 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ