سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1220290 اصول فقه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1220658 حفظ جزء 30 قرآن کریم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1223024 حقوق جزاي عمومي 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1223028 حقوق جزاي عمومي 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1223032 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1223033 جرم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1223043 آیین دادرسی کیفری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1223047 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1223049 آیین دادرسی کیفری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1223053 آیین دادرسی مدنی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1223085 متون حقوقی به زبان خارجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1223146 حقوق بین الملل خصوصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1223097 حقوق بین الملل خصوصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد