سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1217149 بزهکاری اطفال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1220286 عربی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1220290 اصول فقه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1220291 متون فقه 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1220292 متون فقه 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1220294 آیات الاحکام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1221037 مبانی علم اقتصاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1222078 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1223024 حقوق جزاي عمومي 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1223026 آیین دادرسی مدنی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1223028 حقوق جزاي عمومي 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1223032 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1223033 جرم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1223035 حقوق اداری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1223038 کیفرشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1223039 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قراردادها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1223042 آیین دادرسی مدنی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1223043 آیین دادرسی کیفری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1223044 حقوق بين الملل خصوصي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1223047 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1223049 آیین دادرسی کیفری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1223052 حقوق بین الملل خصوصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1223053 آیین دادرسی مدنی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1223054 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1223055 حقوق سازمانهاي بين المللي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1223057 رویه قضایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1223060 ادله اثبات دعوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1223062 حقوق تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1223063 حقوق بیمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1223180 حقوق جزای بين الملل ايران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد