سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1216031 جغرافیایی جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1216072 جغرافیایی جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1216433 جغرافیایی جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1216064 مبانی جغرافیای روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1216378 مبانی جغرافیای روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1216074 مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1216390 مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1216084 برنامه ریزی روستایی در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1216428 برنامه ریزی روستایی در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1216085 روابط متقابل شهر روستا با تاکید بر ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1216419 روابط متقابل شهر روستا با تاکید بر ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد