سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1111002 ریاضیات مقدماتی - ریاضیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1216031 جغرافیایی جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1216072 جغرافیایی جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1216433 جغرافیایی جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1216074 مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1216390 مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1216077 جغرافیای روستایی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1216404 جغرافیای روستایی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1216087 برنامه ریزی شهری در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1216442 برنامه ریزی شهری در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1216096 کاربرد کامپیوتر در جغرافیا - فناوری اطلاعات IT 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1511017 کاربرد کامپیوتر در جغرافیا - فناوری اطلاعات IT 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1216421 روش های تحلیل جمعیت - روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1222061 روش های تحلیل جمعیت - روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1222016 روش های تحلیل جمعیت - روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1222164 روش های تحلیل جمعیت - روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1222181 روش های تحلیل جمعیت - روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد