سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1120020 آشنایی با معماری اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1814037 آشنایی با معماری اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1120021 ساختمان 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1814038 ساختمان 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1120022 روستا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1814039 روستا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1120026 تنظیم شرایط محیطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1120027 آشنایی با معماری معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1813076 آشنایی با معماری معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1814045 آشنایی با معماری معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد