سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1111121 ریاضیات و آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1116009 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1116322 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1120018 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1124021 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1813010 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1814035 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1815005 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1120007 هندسه کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1814024 هندسه کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1120011 انسان، طبيعت، معماري 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1814028 انسان، طبيعت، معماري 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 انسان، طبيعت، معماري 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1120012 ایستایی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1814029 ایستایی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1815007 ایستایی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1120013 مصالح ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1814030 مصالح ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1120015 آشنایی با معماری جهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1814032 آشنایی با معماری جهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1120017 مقاومت مصالح و سازه های فلزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1814034 مقاومت مصالح و سازه های فلزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1120024 روستا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1814042 روستا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1120026 تنظیم شرایط محیطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1120034 متره و برآورد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1120036 تاسیسات مکانیکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1814049 تاسیسات مکانیکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1120037 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1814055 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1814056 آشنايي با مرمت ابنيه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1120040 آشنايي با مرمت ابنيه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد