سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-95 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-95-96 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 کد 99604 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-86-87 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد