سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تجارت بین الملل با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تجارت بین الملل
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تجارت بین الملل
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تجارت بین الملل
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تجارت بین الملل
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تجارت بین الملل


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 تجارت بین الملل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-91 تجارت بین الملل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 تجارت بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 تجارت بین الملل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-95-96 تجارت بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-94-95 تجارت بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 تجارت بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 تجارت بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 تجارت بین الملل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-88-89 تجارت بین الملل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 تجارت بین الملل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 تجارت بین الملل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-86-87 تجارت بین الملل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 تجارت بین الملل 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 تجارت بین الملل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد