سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-94-95 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-88-89 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-86-87 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-94-95 اقتصاد خرد 1 - اقتصاد خرد میانه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد