سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس فنون برنامه ريزي اجتماعي با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس فنون برنامه ريزي اجتماعي
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس فنون برنامه ريزي اجتماعي
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس فنون برنامه ريزي اجتماعي
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس فنون برنامه ريزي اجتماعي
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس فنون برنامه ريزي اجتماعي


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-95 فنون برنامه ريزي اجتماعي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 فنون برنامه ريزي اجتماعي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 فنون برنامه ريزي اجتماعي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 فنون برنامه ريزي اجتماعي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 فنون برنامه ريزي اجتماعي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 فنون برنامه ريزي اجتماعي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 فنون برنامه ريزي اجتماعي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 فنون برنامه ريزي اجتماعي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 فنون برنامه ريزي اجتماعي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 فنون برنامه ريزي اجتماعي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 فنون برنامه ريزي اجتماعي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 فنون برنامه ريزي اجتماعي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد