سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-96-97 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد