سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس حقوق تجارت 4 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس حقوق تجارت 4
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس حقوق تجارت 4
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس حقوق تجارت 4
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس حقوق تجارت 4
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس حقوق تجارت 4


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-95 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-95-96 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-94-95 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-94-95 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-94 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-86-87 کد 30157 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-91 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد