سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس متون حقوقی 2 به زبان خارجه با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس متون حقوقی 2 به زبان خارجه
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس متون حقوقی 2 به زبان خارجه
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس متون حقوقی 2 به زبان خارجه
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس متون حقوقی 2 به زبان خارجه
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس متون حقوقی 2 به زبان خارجه


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-96-97 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-95-96 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-94-95 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-86-87 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-94-95 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-91 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد