سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس پزشکی قانونی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس پزشکی قانونی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس پزشکی قانونی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس پزشکی قانونی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس پزشکی قانونی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس پزشکی قانونی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 پزشکی قانونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 پزشکی قانونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-96-97 پزشکی قانونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 پزشکی قانونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 پزشکی قانونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-95-96 پزشکی قانونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-94-95 پزشکی قانونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 پزشکی قانونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 پزشکی قانونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 پزشکی قانونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 پزشکی قانونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 پزشکی قانونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-86-87 پزشکی قانونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 پزشکی قانونی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد