سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-95 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-96-97 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-96 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-94-95 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-86-87 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد