سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-96-97 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-95-96 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-94-95 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-88-89 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد