سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-95 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-88-89 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-96 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-86-87 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-94 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 کد 28133 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد