سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-96-97 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-86-87 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد