سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-94-95 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ