سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-96-97 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-95-96 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-94-95 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-94-95 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد