سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اقتصاد سنجی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اقتصاد سنجی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اقتصاد سنجی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اقتصاد سنجی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اقتصاد سنجی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اقتصاد سنجی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-96-97 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-95-96 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-86-87 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-88-89 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 اقتصاد سنجی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد