سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری*
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری*
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری*
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری*
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری*


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-95 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-95-96 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-88-89 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد