سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-94-95 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-86-87 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-94-95 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد