سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-95 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-94-95 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-91 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-86-87 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد