سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس شیمی تجزیه 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس شیمی تجزیه 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس شیمی تجزیه 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس شیمی تجزیه 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس شیمی تجزیه 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس شیمی تجزیه 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-95 شیمی تجزیه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 شیمی تجزیه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 شیمی تجزیه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 شیمی تجزیه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 شیمی تجزیه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 شیمی تجزیه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-86-87 شیمی تجزیه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 شیمی تجزیه 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 شیمی تجزیه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 شیمی تجزیه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 شیمی تجزیه 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 شیمی تجزیه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 شیمی تجزیه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد