سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مقدمات روش تحقیق با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مقدمات روش تحقیق
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مقدمات روش تحقیق
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مقدمات روش تحقیق
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مقدمات روش تحقیق
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مقدمات روش تحقیق


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-95 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-95-96 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-94-95 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-93 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-94 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 مقدمات روش تحقیق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-86-87 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 مقدمات روش تحقیق 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد