سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-96-97 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-95-96 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-88-89 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد