سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-95-96 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-95-96 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-94-95 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-94-95 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-89 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-89-90 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ