سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-95 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-96-97 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد