سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-95 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-95-96 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-88-89 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-91 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد