سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ترجمه متون مطبوعاتی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ترجمه متون مطبوعاتی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ترجمه متون مطبوعاتی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ترجمه متون مطبوعاتی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ترجمه متون مطبوعاتی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-96-97 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-95-96 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-86-87 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 ترجمه متون مطبوعاتی 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-88-89 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد