سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس پژوهش عملیاتی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس پژوهش عملیاتی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس پژوهش عملیاتی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس پژوهش عملیاتی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس پژوهش عملیاتی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس پژوهش عملیاتی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 پژوهش عملیاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-96 پژوهش عملیاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 پژوهش عملیاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 پژوهش عملیاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-86-87 پژوهش عملیاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-88-89 پژوهش عملیاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-89 پژوهش عملیاتی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 پژوهش عملیاتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 پژوهش عملیاتی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد