سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس حسابداری پیشرفته 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس حسابداری پیشرفته 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس حسابداری پیشرفته 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس حسابداری پیشرفته 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس حسابداری پیشرفته 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس حسابداری پیشرفته 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-95 حسابداری پیشرفته 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-88-89 حسابداری پیشرفته 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 حسابداری پیشرفته 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 حسابداری پیشرفته 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 حسابداری پیشرفته 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-86-87 حسابداری پیشرفته 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 حسابداری پیشرفته 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 حسابداری پیشرفته 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 حسابداری پیشرفته 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-96-97 حسابداری پیشرفته 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-91 حسابداری پیشرفته 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 حسابداری پیشرفته 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-95-96 حسابداری پیشرفته 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-94-95 حسابداری پیشرفته 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 حسابداری پیشرفته 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 حسابداری پیشرفته 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-94-95 حسابداری پیشرفته 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 حسابداری پیشرفته 1 - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-92-93 حسابداری پیشرفته 1 - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد