سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-96-97 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-95-96 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-94-95 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-88-89 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 روش تدریس فارسی - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد