سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

     به آسودگی خرید کنید

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مسائل آموزش و پرورش ایران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مسائل آموزش و پرورش ایران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مسائل آموزش و پرورش ایران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مسائل آموزش و پرورش ایران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مسائل آموزش و پرورش ایران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مسائل آموزش و پرورش ایران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 مسائل آموزش و پرورش ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-96-97 مسائل آموزش و پرورش ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 مسائل آموزش و پرورش ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 مسائل آموزش و پرورش ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-95-96 مسائل آموزش و پرورش ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-94-95 مسائل آموزش و پرورش ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 مسائل آموزش و پرورش ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 مسائل آموزش و پرورش ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 مسائل آموزش و پرورش ایران 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 مسائل آموزش و پرورش ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-88-89 مسائل آموزش و پرورش ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 مسائل آموزش و پرورش ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 مسائل آموزش و پرورش ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 مسائل آموزش و پرورش ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-86-87 مسائل آموزش و پرورش ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 مسائل آموزش و پرورش ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ